Djecja-stomatologija-580x321

DJECA PACIJENTI

Prevencija i zbrinjavanje karijesa mliječnih kao i mladih trajnih zuba jedna je od najvažnijih zadaća cijelog našeg tima. Sofisticirani testovi za procjenjivanje rizika oboljenja od karijesa kod svakog pacijenta; zatim detaljan plan prevencije primjenom pravilnih tehnika četkanja; te na kraju različite vrste terapija koje nudimo pacijentima kod kojih postoji veći rizik oboljenja od karijesa – za rezultat imaju sve veći broj najmlađih pacijenata.

Među ostalim, najmlađim pacijentima nudimo usluge:

  • terapijsko liječenje karijesom oštećenih zubi upotrebom stakloionomernih cemenata
  • praćenje i vođenje erupcije trajnih zubi
  • pečaćenje zubi
  • funkcionalno i estetsko zbrinjavanje traumatiziranih zubi
  • estetsko-restorativnu terapiju vrhunskim kompozitnim materijalima karijesom oštećenih trajnih zubi
  • antiplak terapiju i terapiju probioticima kod pacijenata s povišenom količinom bakterija u slini
  • individualnu dijagnostiku AV suspektnosti na karijes s odgovarajućom terapijom
  • fluoridaciju zubi
  • edukaciju o pravilnoj oralnoj higijeni
  • ispitivanje protoka slike i njezine zaštitne uloge (puferski kapacitet) specifičnim testom – CRT buffer